КАЛИНОВСЬКА Ірина Михайлівна

Картинки по запросу "калиновська ірина михайлівна" Доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Кандидат мистецтвознавства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

1981 р.н.

м.р. Інститут мистецтв

кафедра дизайну і теорії мистецтва

доцент, кандидат мистецтвознавства, 2013: “Інтер’єри громадських будівель кінця ХІХ – ХХ століть на прикладі Івано-Франківщини: культорологічний аспект”, науковий керівник – кандидат мист., професор -Чуйко Олег Дмитрович

  1. Калиновська І. Інтер’єри громадських приміщень Галичини кін.
    XIX − поч. XX ст. як об’єкт дослідження науковців / І.Калиновська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Збірник наукових праць. −  Харків, ХДАДМ, 2006.− № 3. − С. 39−44.
  2. Калиновська І. Стилістичні особливості окремих інтер’єрів громадських приміщень Галичини кінця XIX – початку XX ст./І. Калиновська // Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. 2009. − Вип. 15-16. − С. 37− 41.
  3. Калиновська І. Відображення народних традицій в стилістиці інтер’єрів громадських приміщень Прикарпаття 50-80 років XX століття / І. Калиновська // Ювілейний Вісник Прикарпатського університету: Мистецтвознавство. 2011. − Вип. 23.− С.73−79.
  4. Калиновська І. Особливості історико-культурного процесу та його вплив на стилістику інтер’єрів у Східній Галичині кінця ХІХ початку ХХ століть / І. Калиновська // Мистецтвознавство’12: Науковий збірник.– Львів: СКІМ, 2012.

5. Калиновська І. Стилі і стилістичні напрямки в дизайні інтер’єру/ І.Калиновська  //Матеріали III                Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та                  практика − ‘2006» .− Том 11. − Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. − С. 66 – 68.

6.Калиновська І. Інтер’єр народного житла українців карпатського регіону XIX − поч. XX ст./ І.               Калиновська //Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання» − Чернівці          – Вижниця: Черемош, 2011.− С.198-203.

7.Калиновська І.Художні особливості архітектури та інтер’єру окремих громадських споруд Тлумача         кінця ХІХ – початку ХХ століть/ І. Калиновська // Тлумач : історія та сучасність. Матеріали                        всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тлумач, 2013.- С.210-219

8. Калиновська І.Стилістичний аспект культурно-освітніх споруд Івано-Франківщини кінця ХІХ – ХХ           століть / І.  Калиновська // Contemporary issues of culture and art : series of monographs faculty            of architecture, civil engineering  and applied arts. Katowice School of  Technology, 2016. – С.54-62.         Monograph 7.

 

ТЕКСТ