Леся Ярославівна СЕМЧУК

Доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Кандидат мистецтвознавства, доцент

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 24 червня 1976 року.

1991 рік – трудова діяльність у Калуській міськрайонній друкарні на посаді палітурника (присвоєно 3-й розряд, наказ № 38 від 26. 07. 1991 р.).

У 1996 році закінчила Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва ім. В. Касіяна (спеціальність 502050601- декоративно-прикладне мистецтво, художня вишивка; кваліфікація – майстер художньої вишивки).

У 2001 році закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (спеціальність – образотворче та декоративно-прикладне мистецтво; кваліфікація – викладач образотворчого мистецтва і художньої праці); дипломна робота на тему “Серія графічних малюнків до власної збірки поезій “На крилах змореного птаха”.

У 2004 році закінчила аспірантуру Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства зі спеціальності декоративне і прикладне мистецтво (тема дисертації «Вишивка в народному одязі українських Карпат ХХ століття (художні особливості)». Науковий керівник доктор мистецтвознавства, професор Захарчук-Чугай Раїса Володимирівна, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАН України).

У 2012 році рішенням Атестаційної комісії МОНМС присвоєно вчене звання доцента кафедри дизайну і теорії мистецтва.

 1. Семчук Л.Я. Геометричні форми у вишивках Карпатського регіону / Л. Я. Семчук // НЗ. Двомісячник ІН НАНУ. – Львів, 2002. – № 43–44. – С. 142–145.
 2. Семчук Л.Я. Вишивка – продуктивний грунт графічно-орнаментальної виразності / Л. Я. Семчук // Мистецтвознавство ’04. – Львів, 2004. – С. 99–110.
 3. Семчук Л.Я. Михайло Струтинський – клекціонер, збирач мистецько-культурних цінностей народу / Л. Я. Семчук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. VІІ. – С. 54–62.
 4. Семчук Л.Я. Орнаментально-технологічний потенціал швів у народній вишивці / Л. Я. Семчук // НЗ. Двомісячник ІН НАНУ. – Львів, 2004. – № 55–56. – С.123–127.
 5. Семчук Л. Я. Художні особливості вишиваних сорочок Бойківщини / Л. Я. Семчук // Мистецтвознавство ’05. – Львів, 2005. – С.127–136.
 6. Семчук Л. Я. Традиційна народна одягова вишивка в творчості народних майстрів і художників модельєрів України / Л. Я. Семчук // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків, 2006. – № 2. – С. 85–95.
 7. Семчук Л.Я. Композиційно-виражальна роль кольору у вишивці / Л. Я. Семчук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2007.– Вип. Х–ХІ. – С. 67–74.
 8. Семчук Л. Я. Одягова вишивка лемків у контексті національної системи дизайну / Л. Я. Семчук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2008.– Вип. ХІІ–ХІІІ. – С. 34–38.
 9. Семчук Л. Я. Вишивка в народному одязі Рожнятівщини та Долинщини / Л. Я. Семчук // НЗ. Двомісячник ІН НАНУ. – Львів, 2009. – № 5–6.
 10. Семчук Л. Я.Ірина Свйонтек – дослідницька і творча діяльність / Л. Я. Семчук // Мистецтвознавство ’09. – Львів, 2009. – С.127–136.
 11. Семчук Л. Я. Розташування вишивок на компонентах одягу етнографічних груп українців Карпатського регіону: порівняльний аспект / Л. Я. Семчук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2010.– Вип. ХVІІ–ХVІІІ. – С. 144–154.
 12. Семчук Л. Я.Одягова вишивка Гуцульщини / Л. Я. Семчук // Мистецтвознавство ’10. – Львів, 2010. – С.155–168.
 13. Семчук Л. Я. Композиція вишивок у народному одязі Гуцульщини, Бойківщини, Лемківщини / Л. Я. Семчук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011.– Вип. 21–22. – С. 19–27.
 14. Семчук Л. Я. Варіанти трансформації орнаментальних елементів у вишивці / Л. Я. Семчук // Матеріально-художня культура : проблеми теорії та практики // Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції за підсумками роботи у 2010-2011 н.р., 19-20 травня 2011 р., ХДАДМ. – Харків, 2011.– С. 129–132.
 15. Семчук Л. Я. Дослідження народної вишивки українців середини XIX – початку XXI століть / Л. Я. Семчук // Художня творчість Григорія Крука в контексті світового мистецтва : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 160–167.
 16. Семчук Л. Я. Технічні відмінності способів вишивання/ Л. Я. Семчук // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2011».Том 29.  Искусствоведение, архитектура и строительство – Одесса: Черноморье, 2011. – С. 15–19.
 17. Семчук Л. Я. Композиційні закономірності у вишивці / Л. Я. Семчук // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011.– Вип. 23. – С. 22–29.
 18. Семчук Л. Я. Основи композиції: навчально-методичні рекомендації до проведення теоретичних занять з курсу для студентів напряму підготовки 6.020200 – «Дизайн», ОКР «Бакалавр» / Л. Я. Семчук. – Івано-Франківськ, 2011. – Ч. 1. – 40 с.
 19. Семчук Л. Я. Основи композиції: навчально-методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу для студентів напряму підготовки 6.020200 – «Дизайн», спеціалізації «Графічний дизайн», ОКР «Бакалавр» / Л. Я. Семчук. – Івано-Франківськ, 2011. – Ч. 2. – 36 с.
 20. Семчук Л. Я. Основи композиції: навчально-методичні рекомендації до проведення практичних занять з курсу для студентів напряму підготовки 6.020200 – «Дизайн», спеціалізації «Моделювання одягу», ОКР «Бакалавр» / Л. Я. Семчук. – Івано-Франківськ, 2011. – Ч. 3. – 32 с.
 21. Семчук Л.Я. Велич бойківської вишивки / Л.Я.Семчук // Вишивані скарби. Східна Бойківщина: [альбом] / Дарія Петречко. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2015. – 96 с.
 22. Семчук Л.Я. Дизайнерська творчість Ігоря Лозинського в контексті розвитку сучасного ковальського мистецтва // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. В. 35. 2017. С. 42―50.