Ірина Василівна ЧМЕЛИК

Доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва
Кандидат мистецтвознавства, доцент 
Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтактиРоботи

11 квітня 1978 року

1985-1995 Івано-Франківська ЗОСШ №20

1995-2000 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

2000-2003 Аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2006 захист кандидатської дисертації на тему “Художнє життя та мистецький процес Івано-Франківщиникінця ХІХ-ХХстоліття, Харківська державна академія дизайну і мистецтва

з 2004р. – Прикарпатський  національний університет імені Василя Стефаника, кафедра дизайну і теорії мистецтва (доцент)

кандидат мистецтвознавства,2006, тема “Художнє життя та мистецький процес Івано-Франківщини кінця ХІХ-ХХ століття”, науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Михайло Євстахієвич Станкевич.

2019 р. – член Національної спілки художників України.

Чмелик І. Пленерна практика у Карпатах як важливий чинник професійної підготовки вчителя мистецьких дисциплін переглянути

Чмелик І. Художнє життя Івано-Франківщини¹ кінця ХІХ – початку ХХІ століття переглянути

Чмелик І. Образ дитини у творчості  художників Прикарпатття ХХ століття  переглянути

Чмелик І. Українська тематика у пластиці Григора Крука  переглянути

Чмелик І. Михайло Фіголь :штрихи до творчого портрету педагога,  митця  і  науковця [Текст]/І.В.Чмелик // Гірська школа Українських Карпат.- №14. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, 2016. –С.197-201.
Анотація. У статті висвітлюється творча та громадська діяльність прикарпатського художника Михайла Фіголя. Акцентовано на художньому, виставковому, педагогічному та науковому аспектах життєвого шляху митця. Наголошується на тому, що багатогранна праця Михайла Фіголя у різних мистецьких сферах сприяла розвитку художнього життя краю і мистецької освіти  зокрема.

Імпресіоністичні тенденції у творчості прикарпатських митців першої половини ХХ століття.
Анотація. У статті висвітлюється творчість івано-франківських митців першої половини ХХ ст., які працювали у стилістиці імпресіонізму. Проаналізована низка картин М.Зорія, Д.Іванцева, Я.Лукавецького та ін., на основі яких автор стверджує, що імпресіоністичні тенденції зайняли вагоме місце у творчості місцевих майстрів і залишаються джерелом натхнення сучасних художників.

iryna.chmelyk@pnu.edu.ua

 

ТЕКСТ