Акредитаційна експертиза освітньо-професійних програм «Дизайн середовища», «Дизайн одягу», «Графічний дизайн»

На кафедрі дизайну і теорії мистецтва Навчально-наукового інституту
мистецтв ПНУ впродовж 11-13 березня проводиться акредитаційна
експертиза освітньо-професійних програм «Дизайн середовища», «Дизайн
одягу», «Графічний дизайн».
Акредитаційну експертизу бакалаврських освітньо-професійних
програм здійснюють Цимбалюк Констянтинівна (Українська академія
друкарства) — керівник експертної групи, Колесник Наталія Євгенівна
(Житомирський державний університет імені Івана Франка), Маслак
Володимир Іванович (Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остроградського), Савченко Олена Віталіївна (Чернігівський
національний технічний університет), Гориславець Анастасія
Володимирівна (Національний педагогічний університет імені М. П.
Драгоманова, здобувач вищої освіти).
Відповідно до програми виїзду експертної групи відбуваються відкриті
зустрічі з викладачами кафедри та інших навчальних підрозділів
Прикарпатського національного університету, студентами
спеціальностей «Дизайн середовища», «Дизайн одягу», «Графічний
дизайн», випускниками, стейкхолдерами, адміністрацією університету.