Звітна конференція наукових працівників університету за 2019 рік

6-8 квітня в Прикарпатському університеті відбулася найбільша наукова онлайн-конференція, яка впродовж 3-х днів об’єднала у плідній дискусії 1500 науковців. Конференція відбулась за допомогою системи Webex Cisco (https://pu.webex.com/meet/pnu.conf).

8 квітня відбулось секційне засідання Навчально-наукового Інституту мистецтв, зокрема доповідь доцентки Ірини Дундяк “Українське церковне малярство другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (особливості функціонування, збереження, трансформації та відродження)”

На основі виступів викладачів, аспірантів та студентів на секційних засіданнях буде видано 2 збірники матеріалів конференцій (pdf):студентський збірник наукових праць «Еврика»; збірник матеріалів тез конференції викладачів, докторантів та аспірантів.

Із науковими досягненнями студентів та магістрантів кафедри можна ознайомитись #звітна_наукова_конференція_студентів