Дундяк Ірина Миколаївна

Немає опису світлини. професор кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

ОсвітаОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

1997 ‒ 2000 Аспірантура при Львівській академії мистецтв (спеціальність: образотворче мистетцво).

1996 ‒ 1997 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, художній факультет (спеціальність: образотворче мистецтво (магістр)).

1991 ‒ 1996 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, художній факультет (спеціальність: образотворче мистецтво, креслення, художня праця).

Науковий ступінь, вчене звання:

2022 ‒ професор кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2021 – доктор мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 ‒ теорія та історія культури, дисертація на тему «Українське церковне малярство другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (особливості функціонування, збереження, трансформації та відродження)», (Київ, 31.01.2020);

2006 – доцент образотворчого мистецтва;

2003 – кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 ‒ образотворче мистецтво, дисертація на тему «Процесійні ікони Західної України XVII – XIX ст. (походження, іконографічні та художні особливості)», (Львів, 16.05.2003).

Основні публікації:

Nadiia Babii, Bohdan Hubal, Iryna Dundiak, Oleh Chuyko, Iryna Chmelyk, Iryna Maksymliuk. Performance: Transformation of the Socio-Cultural Landscape. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. (Hradec Kralove, Czech Republic). Volume 11, Issue 1, Special Issue XVII., 2021. Р. 129‒133. (Web of Science).

І. Дундяк, О. Донець. Авторські листівки Опанаса Заливахи: смисли контексти , візуальні образи ( на матеріалах приватних архівів). Рукописна та книжкова спадщина України. Вип 27. 2021. С. 82-97. (Web of Scienc).

Chuyko, O., Dundiak, I., Yakovets, I., Markovskyi, A., & Kindratiuk, B. (2021). Decorative and applied art of the Galicia-Volyn principality in the context of Byzantine artistic traditions. Linguistics and Culture Review,5 (S3), 237-249.

Дундяк, І. М. (2021). Шевченкіана Опанаса Заливахи : контексти і смисли. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (44), 11–17.

Dundiak I.Transformational tendencies of the Ukrainian diaspora church painting // ART SPIRITUAL DIMENSIONS OF UKRAINIAN DIASPORA: collective scientific monograph (Dutchak V., Karas’ H., Dundiak I., Kozinchuk V., Kukuruza N., Novosiadla I., Fabryka-Protska O., Duda L., Fedorniak N., Obukh L., Kurbanova L., Sloniovska O.). Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC, 2020. P.54-69.

Дундяк І. Українське церковне малярство другої половини ХХ – початку ХХІ століть (особливості функціонування, збереження, трансформації та відродження): монографія. Івано-Франківськ, 2019. 448 с.

Дундяк І. Новації в іконостасах українських храмів діаспори другої половини ХХ століття в контексті ансамблевості церковного інтер’єру. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків, 2019. Вип. 1. С. 29-35.

Dundiak Iryna. The sources of research and historical and cultural features of church painting in the Ukraine of the second half of the XX century. Традиції і новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харків, 2018. № 4. C. 55–59.

Дундяк І. Іван Їжакевич і церковне мистецтво України другої половини ХХ ст. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів, 2017. Вип. 30. С. 188–200.

Дундяк І. Музеєфікація церковного мистецтва Івано-Франківщини у другій половині ХХ – початку ХХІ ст. (факти, постаті). Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Київ, 2017. Випуск ХХХVIII. C. 137–148.

Дундяк І. Релігійна тематика у творчості В. Федька. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів, 2016. Вип. 28. С. 14–24.

Дундяк І. Лев Скоп: іконописець, реставратор та громадський діяч. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2016. № 2. С. 81–86.

Дундяк І. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. Культурно-мистецька панорама Івано-Франківська (до 350-ої річниці надання місту магдебурзького права): монографія. Івано-Франківськ, 2012. С. 16–31.

Дундяк І. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. Станіславів-Станіслав–Івано–Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська): монографія, керівник авторського колективу, головний редактор В. Великочий. Івано-Франківськ–Львів–Київ, 2012. С. 450–464.

Трудова діяльність:

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:

2020 –  до цього часу  – професор кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2010 – 2020 – доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2006 – 2010 – доцент кафедри образотворчого мистецтва, доцент кафедри дизайну і мистецтвознавства;

2004 – 2005 – доцент кафедри образотворчого мистецтва і дизайну;

2001 ‒ 2004 ‒ асистент кафедри образотворчого мистецтва і дизайну.

Гарант освітньої програми третього (доктор філософії) освітнього рівня спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».

Наукова діяльність: 

З 2022 року членкиня докторської спеціалізованої вченої ради Д 20.051.08 за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури».

З 2004 року готувала відгуки офіційного опонента щодо кандидатських дисертацій та відгуки на автореферати.

Підготувала одного кандидата мистецтвознавства.

Наукові інтереси:

Історія українського та європейського мистецтва, зокрема церковне малярство, історії українського мистецтва ХХ ст., особливості творчості митців-шістдесятників, актуальні питання сучасного церковного мистецтва.

Наукові праці:

понад 75 публікацій, у тому числі одноосібна монографія, співавтор трьох колективних монографій, 70 наукових праць, 34 опубліковані  у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема, опубліковані англійською мовою у міжнародних рецензованих періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Web of Science. Учасник науково-дослідної теми за кошти державного бюджету «Мистецтво української діаспори як функціональна система національної культури ХХ – початку ХХІ ст.» (2019-2021), номер державної реєстрації роботи 0119U100722.

Творча діяльність:

працює в галузі графічного дизайну (логотип, плакат, книжкова обкладинка)

 

Службовий телефон: +38 (0342) 52 34 29

E-mail: iryna.dundiak@pnu.edu.ua