Олег Дмитрович ЧУЙКО

завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

ОсвітаОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Олег ЧУЙКО завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Освіта:

2001 ‒ 2004 Аспірантура при Харківській державній академії дизайну і мистецтв (спеціальність: теорія та історія культури).

1995 ‒ 2000 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, художній факультет (спеціальність: образотворче мистецтво).

1991 ‒ 1995 Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва ім. В. Касіяна (спеціальність: декоративно-прикладне мистецтво).

 

Науковий ступінь, вчене звання:

2022 ‒ професор кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2021 – доктор мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 ‒ теорія та історія культури, дисертація на тему «Мистецтво Галицько-Волинського князівства в культурному просторі європейського середньовіччя», (Київ, 26.03.2021);

2010 – доцент кафедри дизайну і мистецтвознавства;

2005 – кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01 ‒ теорія та історія культури, дисертація на тему «Культура монастирів Галичини в контексті суспільно-історичних процесів ХVІ–ХІХ століть», (Львів, 27.05.2005).

Основні публікації:

Чуйко О., Хомин В. Методологія дослідження мистецької спадщини Галицько-Волинської держави в аспекті міжнародних контактів. Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom 7: Czynniki warunkujące jakość badań jakościowych [monografia zbiorowa] / [Redakcja naukowa: J. Grzesiak, I. Zymomrya, V. Ilnytskyj]. Konin – Użhorod – Przemyśl: Poswit, 2022. 224 s. С. 68‒75.

Oleksii Rohotchenko, Tetiana Zuziak, Oleg Chuyko, Svitlana Kizim, Mariia Ospishcheva-Pavlyshyn. Virtual Reality in Training Specialists of the Industry of Culture and Arts. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. (Hradec Kralove, Czech Republic). Volume 11, Issue 2, Special Issue XX., 2021. Р. 131‒135. (Web of Science).

Nadiia Babii, Bohdan Hubal, Iryna Dundiak, Oleh Chuyko, Iryna Chmelyk, Iryna Maksymliuk. Performance: Transformation of the Socio-Cultural Landscape. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. (Hradec Kralove, Czech Republic). Volume 11, Issue 1, Special Issue XVII., 2021. Р. 129‒133. (Web of Science).

Чуйко О. Мистецтво Галицько-Волинського князівства в контексті міжнародних взаємозв’язків. Монографія. Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 2020. 422 с.

Chuyko O.D. Features of the settlement of the Carpathian region in the context of European cultural development. Modern culture studies and art history: an experience of Ukraine and EU : Collective monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. Р. 493‒512. 540 p.

Chuyko O.D. Trade and economic and cultural relations of Galician land and Volhynia with Western European countries. Social Sciences: Regularities and Development Trends : Collective monograph. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. Р. 304‒325. 332 р.

Чуйко О. Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Тисмениці. Монографія. Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2013. 180  с.

Чуйко О. Монастирі Галичини (середина XVI – початок XX століття). Монографія. Івано-Франківськ : Видавництво ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2011. 188 с.

Трудова діяльність:

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:

З 2017 – до цього часу ‒ завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2013 – 2017 – професор кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2010 – 2013 – доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2008 – 2010 – доцент кафедри теорії та історії мистецтва, доцент кафедри дизайну і мистецтвознавства, завідувач кафедри дизайну;

2005 – 2008 – доцент кафедри дизайну;

2001 ‒ 2005 ‒ асистент кафедри образотворчого мистецтва і дизайну.

 

Гарант акредитованої у 2020 році освітньої програми другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності «Дизайн».

Наукова діяльність:

З 2022 року голова докторської спеціалізованої вченої ради Д 20.051.08 за спеціальністю 26.00.01 «Теорія та історія культури».

2008 ‒ 2022 виконував обовʼязки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 20.051.08 по захисту дисертацій за спеціальностями 26.00.01 «Теорія та історія культури» та 17.00.06 «Декоративне і прикладне мистецтво», за цей період захищено 80 кандидатів мистецтвознавства.

З 2008 року готував відгуки офіційного опонента, експертні висновки щодо кандидатських дисертацій та відгуки на автореферати.

Підготував пʼятьох кандидатів мистецтвознавства.

Наукові інтереси:

історія українського та європейського мистецтва, зокрема мистецька спадщини Галицької землі та Волині, історії монастирського мистецтва, а також актуальні питання сучасного мистецтва.

Наукові праці:

понад 90 публікацій, у тому числі чотири одноосібні монографії, співавтор трьох колективних монографій, 70 наукових праць, 41 опубліковану у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема, опубліковані англійською мовою у міжнародних рецензованих періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Web of Science.

Творча діяльність:

працює в галузі декоративного мистецтва (розпису на шовку), а також графіки. З 2000 року приймає участь у міжнародних і всеукраїнських виставках, автор 21 персональних виставок в Україні та США. Твори знаходяться багатьох музеях та приватних колекціях України та закордоном.

Дизайнерська діяльність:

розробка дизайн-проєктів та дизайн-консультування провідних бюджетоутворюючих підприємств західного регіону України, зокрема: «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ», ТОВ Електролюкс Україна, Державного підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати» та інші.

Член Спілки дизайнерів України (з 2009 р.), голова правління Івано-Франківської обласної організації Спілки дизайнерів України (2013‒2023).

Член Національної спілки художників України (з 2008 р.).

Службовий телефон: +38 (0342) 52 34 29

E-mail: chuyko.oleg@pnu.edu.ua