Програми творчих конкурсів у 2020 році

 

Програма творчого конкурсу з РИСУНКУ для зарахування на навчання за ОР “Бакалавр” за спеціальністю 022 “Дизайн” (освітньо-професійна програма “Графічний дизайн”, “Дизайн одягу”, “Графічний дизайн”) на основі повної загальної середньої освіти:
https://admission.pnu.edu.ua/…/bakalavr_022_dyzayn_2020_rys…

П Р О Г Р А М А фахового вступного випробування для прийому вступників на другий курс (Друга вища освіта з нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) за умови вступу на неспоріднену спеціальність у межах вакантних місць ліцензованого обсягу з КОМПОЗИЦІЇ для зарахування на навчання за ступенем бакалавра, спеціаліста, магістра за спеціальністю 022 « Дизайн»bakalavr_dyzayn_nesporidnena_2020 (1)

 

П Р О Г Р А М А фахового вступного випробування для прийому вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання) за умови вступу на споріднену спеціальність у межах вакантних місць ліцензованого обсягу з КОМПОЗИЦІЇ для зарахування на навчання за ступенем бакалавра за спеціальністю 022 «Дизайн»bakalavr_dyzayn_sporidnena_p2020

ПРОГРАМА фахового вступного випробовування з композиції для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр” за спеціальністю 022 “Дизайн” на основі ступеня бакалавра для несуміжних спеціальностей dyzayn_mahistry_nesumizni_2020 (1)

П Р О Г Р А М А фахового вступного випробування з Історії мистецтва (назва конкурсного предмета) для зарахування на навчання за ступенем магістра за спеціальністю 022 Дизайн,  (шифр, спеціальність) на основі ступеня/освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра/спеціаліста при прийомі на навчання у 2020 році dyzayn_mahistry_swoji_2020 (1)

ПРОГРАМА фахового вступного випробовування з композиції для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр” за спеціальністю 022 “Дизайн” на основі ступеня бакалавра для суміжних спеціальностей mahistry_dyzayn_sporidnena_p2020 (1)