Програми творчих конкурсів у 2023 році

Програми творчих конкурсів:

Програма вступного творчого конкурсу з “КОМПОЗИЦІЇ” для зарахування на навчання за освітнім рівнем бакалавра спеціальності 022 Дизайн на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

 

Програма фахового вступного випробування з “КОМПОЗИЦІЇ” для зарахування  на навчання за освітнім рівнем бакалавра спеціальності 022 Дизайн на основі  молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра ( за скороченою програмою 2 роки 10 місяців та 1 рік 10 місяців)

 

Програма фахового вступного випробування з “ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА ТА ПРОЕКТУВАННЯ” для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра спеціальності 022 Дизайн на основі бакалавра,спеціаліста, магістра:

І ЕТАП Фахового вступного випробування (тести)

ІІ ЕТАП Фахового вступного випробування (творчий конкурс)

Вступ до аспірантури, докторантури