Програми творчих конкурсів у 2023 році

Програма вступного творчого конкурсу з “КОМПОЗИЦІЇ” для зарахування на навчання за освітнім рівнем бакалавра спеціальності 022 Дизайн на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО): design_bachelor_2023

 

Програма фахового вступного випробування з “КОМПОЗИЦІЇ” для зарахування  на ДРУГИЙ та ТРЕТІЙ курси навчання за освітнім рівнем бакалавра спеціальності 022 Дизайн на основі  молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра: design_bachelor_2-3_course_2023

Програма фахового вступного випробування з “ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА ТА ПРОЕКТУВАННЯ” для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра спеціальності 022 Дизайн на основі бакалавра:

І ЕТАП:tvorche_design_master_2023

ІІ ЕТАП: test_design_master_2023