Дисципліни вільного вибору

Дисципліни вільного вибору на докторантурі:

Силабуси ОР доктора філософії

Методологія мистецтвознавчих досліджень

Сакральне мистецтво, іконологія

Стилістичні особливості українського пластичного мистецтва ХХ ст.

Теорія та історіографія візуального мистецтва

Український орнамент

Символіка і семантика візуального мистецтва

Комплекси декоративного мистецтва (інтер’єр житла, одяг)

Історія реставрації темперного, олійного малярства, та гравюри

Історія реставрації скульптури і творів декоративно-прикладного мистецтва