Ганна Василівна МАКОГІН

Доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва
Кандидат мистецтвознавства
Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

грамота МОН, відмінник освіти
Член Спілки Дизайнерів України

 1. Макогін Г. В. Особливості концертних костюмів для народно-сценічної хореографії. / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2010. — Вип. 19−20. — С. 72−78.
 2. Макогін Г. В. Одягові комплекси пер. пол. ХХ ст. (за матеріалами збірки Івано-Франківського обласного краєзнавчого музею) / Ганна Макогін //. Мистецтвознавствоʼ11 — Львів, 2011. — С. 245–254.
 3. Макогін Г. В. Уявлення українців про естетику вбрання (на матеріалах фольклору) / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2011. — Вип. 21−22. — С. 27−32.
 4. Макогін Г. В. Народне вбрання як національний символ / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство — Івано-Франківськ, 2012. — Вип. 23-24.— С. 59−64.
 5. Макогін Г. В. Український народний одяг в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. / Ганна Макогін // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв — Харків, ХДАДМ, 2012. — №1 — С. 59−64.
 6. Макогін Г. В. Соціальні функції українського народного вбрання. / Ганна Макогін // Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід. Збірник наукових праць полтавського національного педагогічного університету. — Полтава, 2012. — Книга 2 — С. 108 − 113.
 7. Макогин А. В.Роль функций в формировании художественно-эстетических особенностей современных сценических костюмов / Макогин А. В. // Актуальные проблемы мировой художественной культуры Материалы международной научной конференции — Гродно, 2012 — С. 120−125.
 8. Макогін Г. В. Творення сценічного образу художнього колективу засобами костюма(За матеріалами сценічного костюма з елементами традицій українського народного одягу) / Макогін Г. В.// Science — od teorii do praktyky. — Sopot, 2013. — С. 67−75.
 9. Макогін Г. В. Знакові функції українського народного вбрання / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2013. — Вип. 24—25 С. 111‒115.
 10. Макогін Г. В. Атрибути – символи традиційного вбрання гуцулів і сучасна інтерпретація / Ганна Макогін // Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Яворів у контексті історії і етнокультури Гуцульщини та України. — Івано-Франківськ, 2014. — С. 241 ─ 250.
 11. Макогін Г. В. Стилізація як творчий прийом дизайну костюма / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2014. — Вип. 28-29 ч. ІІ ─ С. 207‒214.
 12. Макогін Г. В. Вплив функцій на концепцію концертного костюма, створеного за мотивами українського традиційного вбрання / Ганна Макогін // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. — Івано-Франківськ, 2015. — Вип. 30-31 ─ С. 82‒87.
 13. Макогін Г. В.  «Народне мистецтво у дизайні одягу поч. ХХІ ст..: особливості і прийоми стилізації / Ганна Макогін  // «Народне мистецтво ХХІ століття: актуальні напрямки досліджень . Народознавчі зошити — Львів, 2017 — №2. С. 120−125.
 14. Макогін Г. В. Основи проектування костюма: конспект лекцій розділів «Пропедевтика художнього проектування костюма» і «Образно-асоціативний метод проектування костюма» з дисципліни «Основи проектування костюма» для студентів другого року навчання спеціалізації «моделювання одягу» напряму підготовки 6020200 «Дизайн», ОКР «Бакалавр» / Г. В. Макогін. — Івано-Франківськ, 2015. — 60 с. з іл.
 15. Макогін Г. В. Основи проектування костюма: практикум для студентів другого року навчання спеціалізації «моделювання одягу» напряму підготовки 6020200 «Дизайн», ОКР «Бакалавр» / Г. В. Макогін. — Івано-Франківськ, 2015. — 40 с. з іл.
 16. Макогін Г. В. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи проектування костюма для студентів третього року навчання спеціальності «Дизайн» спеціалізації «Моделювання одягу» напряму підготовки 6020200 «Дизайн», ОКР «Бакалавр» / Г.В. Макогін. — Івано-Франківськ, 2015. — 20 с.

ТЕКСТ

e-mail: makoginanna@ukr.net

тел.+380502105870