МАКСИМЛЮК Ірина Василівна

Викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва

Кандидат мистецтвознавства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Народилася 1986 р.

Кандидат мистецтвознавства (2019)

Член Спілки дизайнерів України (2016)

Член Національної спілки художників України (2019)

тел. +380687457083

е-mail: irynamaksymliuk@gmail.com

  1. Максимлюк І. В. Мистецтво графіки Прикарпаття XX ‒ початку XXІ століття як наукова проблема. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство : збірник наукових праць. Харків : ХДАДМ, 2017. № 5. С. 94−100.
  2. Максимлюк І. В. Проблема традиції у творчості художників-графіків Івано-Франківщини. Вісник Львівської національної академії мистецтв : наукове видання. Львів: ЛНАМ, 2018. Вип. 36. С. 277−291.
  3. Максимлюк І. В. Внесок івано-франківських графіків у місцеве краєзнавство ХХ – початку ХХІ століття. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : збірник наукових праць. Харків : ХДАДМ, 2018. Вип. 4. С. 60−67.
  4. Максимлюк І. В. Екслібрис Івано-Франківщини ХХ – початку ХХІ століття. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 37. С. 3−10.
  5. Максимлюк І. В. Творчість прикарпатських графіків кінця XIX ‒ початку XX століття у видавничій галузі. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство : збірник наукових праць. Харків : ХДАДМ, 2015. № 5. С. 64−70.
  6. Максимлюк І. В. Новаторські тенденції у творчості художників-графіків Івано-Франківщини кінця ХХ століття. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Ченстохова – Ужгород – Дрогобич, 29−30 березня 2018 р.). Дрогобич : Посвіт, 2018. С. 149−150.
  7. Максимлюк І. В. Народні традиції у творчості провідних художників-графіків Івано-Франківщини. Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції : збірник наукових праць ІІІ Міжнародного конгресу. Книга друга (м. Полтава, 4−6 листопада 2015 р.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 276−281.
  8. Максимлюк І. В. Творчість прикарпатського художника-графіка Остапа Гнатюка: синтез традицій та інновацій. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Мистецтвознавство. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. № 1. Вип. 33. С. 216−223.
  9. Максимлюк І. В. Авторський підхід в педагогічній діяльності Богдана Губаля. Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи та Актуальні питання мистецтвознавства: виклики ХХІ століття : збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій професорсько-викладацького складу і молодих вчених в рамках ІХ Міжнародного форуму «Дизайн-освіта 2017» (м. Харків, 9−12 жовтня 2017 р.). Харків : ХДАДМ, 2017. С. 69−71.
  10. Максимлюк І. В. Педагогічна діяльність художника-графіка Петра Прокопіва (Івано-Франківськ). Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць. Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2017. Вип. 6. С. 44−48.

З 1993 до 2003 року навчалася в загальноосвітній школі-ліцеї № 23 Прикарпатського університету імені Василя Стефаника міста Івано-Франківська та отримала повну загальну середню освіту.

З 2003 до 2008 року навчалася в Державному вищому навчальному  закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Дизайн» та здобула кваліфікацію дизайнера з художнього моделювання костюму, викладача.

З 2014 року і дотепер викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2016 − член Спілки дизайнерів України.

2017 року закінчила аспірантуру Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2019 року захистила кандидатську дисертацію «Мистецтво графіки Івано-Франківщини ХХ – початку ХХІ століття: культурологічний аспект.

З 2019 − член Національної спілки художників України.

Коло наукових інтересів охоплює проблеми мистецтва графіки Івано-Франківщини, а також актуальні питання розвитку сучасного мистецтва та дизайну.