МАКСИМЛЮК Ірина Василівна

старший викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

 

ОсвітаОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

2013−2017 Аспірантура при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (спеціальність: теорія та історія культури).

2003−2008 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (спеціальність: дизайн).

Науковий ступінь, вчене звання:

2019 − кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 ‒ теорія та історія культури, дисертація на тему «Мистецтво графіки Івано-Франківщини XX ‒ початку XXІ століття: культурологічний аспект», (Івано-Франківськ, 17.01.2019).

Член Національної спілки художників України (з 2019).

Член Спілки дизайнерів України (з 2016).

Основні публікації:

  1.     Nadiia Babii, Bohdan Hubal, Iryna Dundiak, Oleh Chuyko, Iryna Chmelyk, Iryna Maksymliuk. Performance: Transformation of the Socio-Cultural Landscape. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. (Hradec Kralove, Czech Republic). Volume 11, Issue 1, Special Issue XVII., 2021. Р. 129‒133.
  2.     Максимлюк І. В. Мистецтво графіки Прикарпаття XX – початку XXІ століття як наукова проблема. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство : збірник наукових праць. Харків : ХДАДМ, 2017. № 5. С. 94−100.
  3.   Максимлюк І. В. Проблема традиції у творчості художників-графіків Івано-Франківщини. Вісник Львівської національної академії мистецтв : наукове видання. Львів: ЛНАМ, 2018. Вип. 36. С. 277−291.
  4.       Максимлюк І. В. Внесок івано-франківських графіків у місцеве краєзнавство ХХ – початку ХХІ століття. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : збірник наукових праць. Харків : ХДАДМ, 2018. Вип. 4. С. 60−67.
  5.     Максимлюк І. В. Екслібрис Івано-Франківщини ХХ – початку ХХІ століття. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2018. Вип. 37. С. 3−10.
  6.     Максимлюк І. В. Творчість прикарпатських графіків кінця XIX ‒ початку XX століття у видавничій галузі. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство : збірник наукових праць. Харків : ХДАДМ, 2015. № 5. С. 64−70.

Трудова діяльність:

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:

З 2021 − старший викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2017 − 2021 − викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2015 − 2017 − асистент кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2014 − 2015 − викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва.

Наукові інтереси:

мистецтво графіки Івано-Франківщини, а також актуальні питання сучасного мистецтва та дизайну.

Наукові праці:

Понад 10 публікацій у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема, опубліковані англійською мовою у міжнародних рецензованих періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Web of Science.

Службовий телефон: +38 (0342) 52 34 29

E-mail: iryna.maksymliuk@pnu.edu.ua