НАГОРНЯК Христина Михайлівна

Доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Кандидат мистецтвознавства

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

27.09.1983 р.н.

м.р. Інститут мистецтв

кафедра дизайну і теорії мистецтва

доцент, кандидат мистецтвознавства, 2012:”ХУДОЖНЬОКОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНОГО ВБРАННЯ НА ПОКУТТІ КІНЦЯ ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (ІСТОРІЯ, ТИПОЛОГІЯ, ХУДОЖНЯ СИСТЕМА СТРОЮ)“, науковий керівник -доктор мистецтвознавства, профессор, член-кореспондент НАМУ,  завідувач кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв Стельмащук Галина Григорівна

1.Нагорняк Х. Хутровий одяг покутня ХІХ – середини ХХ ст. у працях етнографів та дослідників /             Х.Нагорняк // Михайло Фіголь: життя і творчість. Матеріали міжнародної науково-практичної               конференції. – Івано-Франківськ – Галич, 2007. – С.235-243.

2.Обрядова символіка та декоративна особливість весільних головних уборів на Покутті кін. ХІХ           – серед. ХХ ст. / Х.Нагорняк // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. –                   Харків: ХДАДМ, 2009. – №10. – С.89 – 96.

3.Нагорняк Х. Декор та орнамент Покутської вишивки кін. ХІХ – серед. ХХ ст. / Х.Нагорняк //                Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: ХДАДМ, 2009. – №11. –                 С.83          – 91.

4.Нагорняк Х. Покутський костюм у працях етнографів та дослідників/ Х.Нагорняк // Вісник                 Харківської державної академії дизайну і мистецтв.- Харків: ХДАДМ,2008. -№14.-С.83-89.

5.Нагорняк Х. Художні особливості традиційних жіночих головних уборів Покуття кін. ХІХ –                 серед. ХХ ст. / Х.Нагорняк // Мистецтвознавчий автограф. – Львів: ЛНАМ, 2009 – 2010. – Випуск           4 – 5. – С.256 – 266.

6.Нагорняк Х. Історія дослідження українського костюма на сторінках українських зарубіжних в           идань / Х.Нагорняк // Вісник Прикарпатського національного університету. Мистецтвознавство.           – Івано-Франківськ, 2009 – 2010. – Випуск 17 – 18. – С.59 – 63.

7.Нагорняк Х. Вишивка на сорочках покутян кінця ХІХ – середини ХХ ст. (композиційні схеми,              мотиви та елементи орнаменту) / Х.Нагорняк // Вісник Львівської національної академії                      мистецтв. –  Львів, 2010. – Вип.21. – С.217 – 226.

8.Нагорняк Х. Зародження та становлення хутряного промислу у Тисмениці (Покуття) /                         Х.Нагорняк // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (збірник               наукових праць). – Чернівці: Прут, 2010. – Том 1 (29). – С.242 – 250.

9.Нагорняк Х. Народний одяг покутян кін. ХІХ – серед. ХХ ст. в обрядах та магічних діях /                   Х.Нагорняк // Вісник Прикарпатського національного університету. Мистецтвознавство. –                   Івано-Франківськ, 2011. – С.59–64.

10.Нагорняк Х. Історія дослідження покутського костюма у працях етнографів та                                 мистецтвознавців / Х.Нагорняк // Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. Ямгорів. –             Городенка, 2011. – Числа 18 – 19. – С.196 – 207.

11.Нагорняк Х. Особливості декорування весільного вінка на Покутті кінця ХІХ – середини ХХ с           толіття / Х.Нагорняк // Сучасна наука в мережі інтернет. Матеріали сьомої всеукраїнської                   науково-практичної інтернет – конференції. – Київ, 2011. – С.57-58.

12.Нагорняк Х. Художньо-конструктивні особливості народного вбрання у Тисмениці кінця ХІХ –           середини ХХ століття / Х.Нагорняк // Тисмениця в минулому та сучасному: історія, економіка,               культура. Матеріали наукової краєзнавчої конференції, присвяченої 950-річчю заснування                   м.Тисмениця. – Івано-Франківськ – Тисмениця, 2012. – С.229-238.

13.Нагорняк Х. Комплекс народного вбрання Тлумаччини кінця ХІХ – середини ХХ ст. /                        Х.Нагорняк // Тлумач: історія та сучасність. Матеріали всеукраїнської науково-практичної                    конференції. – Тлумач, 2013. С.220-229.

14.Нагорняк Х .Семантика мотивів і кольорів в покутському народному вбранні кінця ХІХ – середини ХХ ст. /Х.Нагорняк// Вісник Прикарпатського національного університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2014. С.20-25

15.Нагорняк Х .Покутський народний стрій кінця ХІХ- поч. ХХ ст. Прикраси та доповнення. /Х.Нагорняк// Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах. Ямгорів. – Городенка, 2014. – Числа 24– 25.- С.264-271.

16.Кравчук К., Нагорняк Х .Стан художньої освіти Хмельниччини в 1990-х рр. /Кравчук К.,Х.Нагорняк//     Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І.М.Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015.С.59-64.

17.Нагорняк Х .Знаково-символічна система кольору та орнаменту в покутському народному вбранні кінця ХІХ – середини ХХ століття. /Х.Нагорняк// Contemporary issues of culture and art : series of monographs faculty of architecture, civil engineering  and applied arts. Katowice School of  Technology, 2016. – Monograph 7.С.167-176.

ТЕКСТ