НАГОРНЯК Христина Михайлівна

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

ОсвітаОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

2005 ‒ 2009 Аспірантура при ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (спеціальність: декоративне і прикладне мистецтво).

2000 ‒ 2005 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, художній факультет (спеціальність: дизайн).

Науковий ступінь, вчене звання:

2012 – кандидатка мистецтвознавства, за спеціальністю – 17.00.06- декоративне і прикладне мистецтво. Тема дисертації:  «Художньо-конструктивні особливості народного вбрання на Покутті кінця ХІХ-середини ХХ ст.(Історія, типологія, художня система строю)», (Івано-Франківськ, 2012).

З 2013 р. член Ради аспірантів та молодих вчених ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Член Спілки дизайнерів  України

Основні публікації:

 1. Нагорняк Х.М. Візуальна естетика графічного стилю QaRt. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Архітектура та будівництво. 2023. Вип. 28. С. 183–191. doi: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.28.20
 2. Нагорняк Х., Максимлюк І. Михайло Станкевич як науковий керівник дисертаційних досліджень. Вісник: Актуальні питання гуманітарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка (серія мистецтвознавство), 2023. № 61. Том 2. С. 108-114. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/61_2023/part_2/18.pdf
 3. Нагорняк Х. Творча та виставкова діяльність мистецького об’єднання “На С ім”. Вісник: Актуальні питання гуманітарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка ( серія мистецтвознавство), 2022. № 56. Том 2. С.50-53 http://www.aphn-journal.in.ua/archive/56_2022/part_2/56-2_2022.pdf
 4. Нагорняк Х. Маловідомі імена в мистецтвознавчих працях Володимира Луканя Вісник: Актуальні питання гуманітарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка ( серія мистецтвознавство), 2022. №51.С.168-172. http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/12614
 5. Beregovska, K. O., Tarasenko, O. A., Nahorniak, K. M., Pavlyshyn, A. D., & Davydova, K. D. (2021). Cultural identification of a person in the works of William Kurelek. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 469-479. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1587
 6. Нагорняк Х. Дрогобицький івано-франківець: Володимир Лукань – штрихи до портрету. Вісник: Актуальні питання гуманітарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка ( серія мистецтвознавство), 2021. №41. Т.3.С.9-15. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/41_2021/part_3/4.pdf
 7. Калиновська І. Нагорняк Х. Прояви макабризму в релегійному малярстві Василя Курилика. // І. Калиновська, Х.Нагорняк // Науковий журнал ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ [ міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал]. Випуск No 8 ( Грудень , 2019). – С.174-179. МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ: Index Copernicus (IC) ISSN – L : 2617-7064 e-ISSN : 2663 -4139;
 8. Нагорняк Х.Обрядова символіка та декоративна особливість весільних головних уборів на Покутті кін. ХІХ – серед. ХХ ст. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв.    Харків: ХДАДМ, 2009. №10. С.89 – 96.
 9. Нагорняк Х. Декор та орнамент Покутської вишивки кін. ХІХ – серед. ХХ ст. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків: ХДАДМ, 2009.  №11. С.83  – 91.
 10. Нагорняк Х. Художні особливості традиційних жіночих головних уборів Покуття кін. ХІХ –   серед. ХХ ст. Мистецтвознавчий автограф. Львів: ЛНАМ, 2009 – 2010. Випуск 4 – 5. С.256 – 266.
 11. Нагорняк Х. Історія дослідження українського костюма на сторінках українських зарубіжних видань. Вісник Прикарпатського національного університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2009 – 2010.Випуск 17 – 18.С.59 – 63.
 12. Нагорняк Х. Вишивка на сорочках покутян кінця ХІХ – середини ХХ ст. (композиційні схеми,  мотиви та елементи орнаменту) . Вісник Львівської національної академії мистецтв.  Львів, 2010. Вип.21. С.217 – 226.
 13. Нагорняк Х. Зародження та становлення хутряного промислу у Тисмениці (Покуття). Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології (збірник наукових праць). Чернівці: Прут, 2010. Том 1 (29). С.242 – 250.
 14. Нагорняк Х. Народний одяг покутян кін. ХІХ – серед. ХХ ст. в обрядах та магічних діях Вісник Прикарпатського національного університету. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2011. С.59–64.
 15. Кравчук К., Нагорняк Х .Стан художньої освіти Хмельниччини в 1990-х рр.  Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І.М.Шоробура.  Хмельницький: ХГПА, 2015.С.59-64.
 16. .Нагорняк Х .Знаково-символічна система кольору та орнаменту в покутському народному вбранні кінця ХІХ – середини ХХ століття.  Contemporary issues of culture and art : series of monographs faculty of architecture, civil engineering  and applied arts. Katowice School of  Technology, 2016. – Monograph 7.С.167-176.
 17. .Нагорняк Х.,  Кравчук К.  Художньо- педагогічна  діяльність Миколи  Мазура. Актуальні питання  мистецької  педагогіки : зб. наук.  праць / гол. ред.  І.М.Шоробура. – Хмельницький:  ХГПА, 2017. С.39-44.
 18. Калиновська І. Нагорняк Х. Прояви макабризму в релегійному малярстві Василя Курилика. Науковий журнал ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ [ міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал]. Випуск No 8 ( Грудень , 2019). – С.174-179. МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ: Index Copernicus (IC) ISSN – L : 2617-7064 e-ISSN : 2663 -4139;
 19. Нагорняк Х. Поліфонічність образотворчості Володимира Луканя. Українське мистецтво, культура, освіта: актуальні проблеми, тенденції та перспективи розвитку: збірник наукових праць (за матеріалами Міжнародної науковопрактична інтернет-конференції 25–28 травня 2021 р.). До 20-річчя Навчально-наукового Інституту мистецтв ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ: «Фоліант», 2021.С 116-118.
 20. Нагорняк Х. Дрогобицький івано-франківець: Володимир Лукань – штрихи до портрету. Вісник: Актуальні питання гуманітарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка ( серія мистецтвознавство), 2021. №41. Т.3.С.9-15.
 21. Нагорняк Х. Маловідомі імена в мистецтвознавчих працях Володимира Луканя Вісник: Актуальні питання гуманітарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка ( серія мистецтвознавство), 2022. №51.С.168-172.
 22. Нагорняк Х. Творча та виставкова діяльність мистецького об’єднання “На С ім”. Вісник: Актуальні питання гуманітарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка ( серія мистецтвознавство), 2022. № 56. Том 2. С.50-53

Участь у міжнародних проєктах:

 • створення інформаційної довідки, схем-розкроїв, описів та специфікації строїв народного одягу території Тисменицького району XV- XVI ст. для тисменицької районної ради, яка представляла створені костюми на німецькому фестивалі «Zoester Fehde» в м. Зост (Німеччина, липень 2017);
 • у рамках міжнародної співпраці, на запрошення Metropolitan Andrej Sheptytsky Ukrainian School in Montreal (Канада) провела онлайн-лекцію просвітницького характеру на тему: «Український народний костюм».(2021);
 • Участь у міжнародному проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та Посольства Великобританії в Україні, в партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси (2020);
 • Невидима спадщина: обмін та впровадження передового досвіду щодо доступу до культури для людей з порушенням зору/ Touching The Past, учасниця проекту (2022)

Трудова діяльність:

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:

З 2013 – до цього часу ‒ доцентка кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2010 – 2012 – викладачка кафедри дизайну;

2005 ‒ 2010 ‒ асистентка кафедри образотворчого мистецтва і кафедри дизайну.

Наукова діяльність:

З 2012 року готувала відгуки офіційного опонента, експертні висновки щодо кандидатських дисертацій та відгуки на автореферати.

           Автор-упорядник таких праць:

 1. Олег Лишега. Відлуння. Матеріали Перших Лишегівських читань, присвячених сімдесятиріччю від дня народження, м.Тисмениця, 30 жовтня 2019 р. / упоряд. Є.Баран, М.Бігусяк, Х.Нагорняк. – Тисмениця; Івано-Франківськ: Лілея –НВ, 2019. – 194 с., іл.
 2. Володимир Лукань. Бібліографічний покажчик ( До 60-ти річчя від Дня народження) / упоряд. М.Бігусяк, Х.Нагорняк. Івано-Франківськ: підприємець Голіней О.М., 2021. – 40с.,іл

Наукові інтереси:

історія і теорія європейського мистецтва, народне вбрання Покуття, а також постаті, явища та процеси в сучасному мистецтві

Службовий телефон: +38 (0342) 52 34 29

Email: kristina.nagornyak@pnu.edu.ua