БЕЙЛАХ Оксана Дмитрівна

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

ОсвітаОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

2004 ‒ 2007 Аспірантура при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (спеціальність: образотворче мистецтво).

1991 ‒ 1996 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, художній факультет (спеціальність: образотворче мистецтво і креслення).

1984 ‒ 1988 Косівський технікум народних та художніх промислів імені В. Касіяна (спеціальність: художня обробка шкіри).

Науковий ступінь, вчене звання:

2014 – доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2010 – кандидат мистецтвознавства зі спеціальності  17.00.07 дизайн, дисертація на тему «Експериментаторські тенденції в радянському дизайні 1970 –1980-х років», (Харків, 19.06.2009)

 

Основні публікації:

Бейлах. О.Д. Нові концепції і технології в напрямку екологічного дизайну одягу /Оксана Бейлах // зб. тез допов. Всеукраїнської наукової конференції «Наука і освіта: Актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі» – Мукачево Вид-во МДУ, 2016. – С.352-354.

Бейлах О. Д. Особливості екологічного дизайну в проектній практиці дизайнерів 1960-1970-х років ХХ століття / О. Д. Бейлах //«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2013» Сб. научных трудов S World-B.2. T.39. Одесса, 2013. – С. 4-14.

Бейлах О. Д. Особливості екологічного дизайну в проектній практиці дизайнерів 1960-1970-х років ХХ століття / О. Д. Бейлах //«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2013» Сб. научных трудов S World-B.2. T.39. Одесса, 2013. – С. 4-14.

Бейлах О. Д. Ідея експерименту в мистецтві радянського авангарду 1920-х років / О. Д. Бейлах // Вісник Харківської академії дизайну і мистецтв – 2011.- № 5. – С.86-90.

Бейлах О.  Д. Принцип симетрії у мистецтвознавчих дослідженнях  радянського дизайну / Оксана Бейлах // Симетрія: мистецтво і наука : Журнал Міжнар. асоціації між­дисциплінар. досл. симетрії (ISIS-S) : зб. тез Міжнар. наук. конф. «Гармонія у  формах і процесах: Природа, суспільство, наука, мистецтво», ЛНАМ, 6 –12.10.2008 р. — Львів : [ЛНАМ], 2008. — Вип. 1–4. — С. 118–121.

Трудова діяльність:

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:

З 2010 –  до цього часу доцент кафедри дизайну та теорії мистецтва;

2008 – 2010 – старший викладач кафедри дизайну;

2007 ‒ 2008 ‒ асистент кафедри дизайну.

1990 – 2004 ‒ зав. лабораторією кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

Наукова діяльність:

2018-2019 була у складі спеціалізованої вченої ради у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 17.00.07 – дизайн

З 2014 року готувала відгуки щодо кандидатських дисертацій та авторефератів.

Наукові інтереси:

тема експерименту в мистецтві, особливості екологічного дизайну, а також актуальні питання сучасного мистецтва.

Наукові праці:

Понад 20 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях.

Творча діяльність:

працює в галузі декоративного мистецтва (декоративна пластика зі шкіри та сучасний текстиль). З 1997 року приймає участь у міжнародних і всеукраїнських виставках, на 2022 рік налічує 87, з них 11 персональних виставок в Україні та Європі. Твори знаходяться в музеях та приватних колекціях України та закордоном.

Дизайнерська діяльність:

Працює в напрямку дизайну одягу, розробила авторську техніку вишивки,  приймає участь у міжнародних і всеукраїнських показах мод в рамках Ukrainian Fashion Week, фестивалях та мистецьких акціях.

Лауреат премії імені Ярослава Лукавецького, в номінації «Дизайн» за популяризацію народних традицій у сучасному одязі (2017 р.)

Член Національної спілки художників України (з 2010 р.).

Службовий телефон: +38 (0342) 52 34 29

E-mail:  oksana.beilakh@pnu.edu.ua