Ірина Василівна ЧМЕЛИК

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника

ОсвітаОсновні публікаціїКонтакти

Освіта:

1995 – 2000 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (спеціальність: образотворче мистецтво)

2000 – 2003 Аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Науковий ступінь, вчене звання:

з 2012р. – доцент кафедри дизайну і мистецтвознавства;

2007 – кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво, дисертація на тему «Художнє життя та мистецький процес Івано-Франківщини кінця 19 – 20 століття», (Львів, 27.05.2005).

 

Член Національної спілки художників України (2019)

Основні публікації:

Монографії:
Чмелик І.В. «Мистецька Івано-Франківщина: видатні особистості, виставкове, музейне, освітнє середовище. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2022,180 с.: іл.

Статті проіндексовані  WoS:

  1. Babii, N., Hubal, B. Prystai, H., Chmelyk, I., Lototska, V. (2023). Lower Institutional Context of Western Ukraine. Calle 14: revista de investi-gación en el campo del arte 18(34). pp. 234-249. DOI: https://doi.org/10.14483/21450706. 20479
  2. NADIIA BABII, IRYNA CHMELYK, LESIA SEMCHUK, VIKTORIYA TYPCHUK, YURII VOLOSHCHUK. ART PRACTICES IN MUSEUMS OF WESTERN UKRAINE – FROM SUBJECT TO METHOD. Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research 2022(12 ),ISSUE 1. SPECIAL ISSUE XXVII  ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE). S.91-97. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE). URL  http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120127/papers/A_17.pdf
  3. aNADIIA BABII, bBOHDAN HUBAL, cIRYNA DUNDIAK, dOLEH CHUYKO, eIRYNA CHMELYK, fIRYNA MAKSYMLIUK  PERFORMANCE: TRANSFORMATION OF THE SOCIO-CULTURAL LANDSCAPE Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research 2021(11)  S.129-133. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE).

Публікації у фахових періодичних виданнях (категорія Б) :

  1. Експозиційні майданчики для творів візуального мистецтва в Івано-Франківську у ХХ – на початку ХХІ століття: здобутки, втрати, перспективи. Український мистецтвознавчий дискурс. Вип.3.2022. С.108-115.
  2. Чмелик І. Експозиційне середовище музеїв Прикарпаття наприкінці ХХ–початку ХХІ століття. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип.52, т. 3, 2022. С.96-103.
  3. Чмелик І. Перформанси і мурали Святослава Владики в сучасному соціокультурному просторі України. Художня культура. Актуальні проблеми. Вип.17 (Ч.2). 2021. С.6—65.
  4. Чмелик І. «З любов’ю Вінсент»: он-лайн виставка як інноваційна форма репрезентації  візуального мистецтва в Україні. Художня культура. Актуальні проблеми. Вип.17(1). 2021. С.145-152.
  5. Чмелик І. Меморіальний комплекс «Дем’янів Лаз» в Івано-Франківську: особливості архітектурно-ландшафтного простору та музейної експозиції. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 34 (5), 2020. С.54-61.
  6. Чмелик І. Мистецька та педагогічна діяльність Миколи Варенні. Етнос і культура. Івано-Франківськ, 2018. № 14-15, 2017-2018р. С.123-126.

Конференції:

Чмелик І. ВИСТАВКОВІ ЛОКАЦІЇ ДЛЯ ТВОРІВ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКУ . Українське мистецтво, культура, освіта: актуальні проблеми, тенденції та перспективирозвитку: збірник наукових праць(за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 25-28 травня 2021 р.). До 20-річчя Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університете імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ: «Фоліант», 2021. 141-143

Чмелик І. НОВІТНІ ФОРМИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ТВОРІВ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік (5–9 квітня 2021 року)
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» м. Івано-Франківськ, 2021. С.261-263. https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2021/08/тези-пну2021.pdf

Чмелик І. СПЕЦИФІКА ЕКСПОНУВАННЯ ТВОРІВ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА В МУЗЕЯХ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ НАПРИКІНЦІ ХХ–НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. V Міжнародна міждисциплінарна заочна конференція «Народне мистецтво ХХІ століття: актуальні напрямки досліджень» до 30-ї річниці Незалежності України (29 жовтня 2021 р.), м. Львів, Україна.

Прокопів П., Чмелик І. Скульптура в контексті сучасного культурного простору. Художній метал. візії майбутнього . Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Івано-Франківськ, 3-4 травня 2019 року. Івано-Франківськ, Мантикора, 2019. – С.74-79.

Чмелик І. ВИШИВКА ЯК СКЛАДОВА ДЕКОРУ СЦЕНІЧНОГО КОСТЮМА В ПРОЄКТАХ ХУДОЖНИКІВ ПРИКАРПАТСЬКИХ ТЕАТРІВ. ІІ Міжнародна ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНО МОЯ ВИШИВАНА: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ» (20.05.2021) https://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/6874/document.pdf1.

 

 

Підготувала одного кандидата мистецтвознавства.

Трудова діяльність:

Творча діяльність:

Службовий телефон: +38 (0501) 91 16 98

E-mail: iryna.chmelyk@pnu.edu.ua