Ірина Василівна ЧМЕЛИК

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника

ОсвітаОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

1995 – 2000 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (спеціальність: образотворче мистецтво)

2000 – 2003 Аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Науковий ступінь, вчене звання:

з 2012р. – доцент кафедри дизайну і мистецтвознавства;

2007 – кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво, дисертація на тему «Художнє життя та мистецький процес Івано-Франківщини кінця 19 – 20 століття», (Львів, 27.05.2005).

 

Член Національної спілки художників України (2019)

Основні публікації:

Статті проіндексовані  WoS:

  1. aNADIIA BABII, bBOHDAN HUBAL, cIRYNA DUNDIAK, dOLEH CHUYKO, eIRYNA CHMELYK, fIRYNA MAKSYMLIUK  PERFORMANCE: TRANSFORMATION OF THE SOCIO-CULTURAL LANDSCAPE Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research 2021(11)  S.129-133. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE).
  2. NADIIA BABII, IRYNA CHMELYK, LESIA SEMCHUK, VIKTORIYA TYPCHUK, YURII VOLOSHCHUK
  3. ART PRACTICES IN MUSEUMS OF WESTERN UKRAINE – FROM SUBJECT TO METHOD. Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research 2022(12 ),ISSUE 1. SPECIAL ISSUE XXVII  ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE). S.91-97. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE). URL  http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120127/papers/A_17.pdf

Публікації у фахових періодичних виданнях (категорія Б) :

  1. Чмелик І. Мистецька та педагогічна діяльність Миколи Варенні. Етнос і культура. Івано-Франківськ, 2018. № 14-15, 2017-2018р. С.123-126.
  2. Чмелик І. Меморіальний комплекс «Дем’янів Лаз» в Івано-Франківську: особливості архітектурно-ландшафтного простору та музейної експозиції. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 34 (5), 2020. С.54-61.
  3. Чмелик І. «З любов’ю Вінсент»: он-лайн виставка як інноваційна форма репрезентації  візуального мистецтва в Україні. Художня культура. Актуальні проблеми. Вип.17(1). 2021. С.145-152.
  4. Чмелик І. Перформанси і мурали Святослава Владики в сучасному соціокультурному просторі України. Художня культура. Актуальні проблеми. Вип.17 (Ч.2). 2021. С.6—65.
  5. Чмелик І. Експозиційне середовище музеїв Прикарпаття наприкінці ХХ–початку ХХІ століття. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип.52, т. 3, 2022. С.96-103.
  6. Експозиційні майданчики для творів візуального мистецтва в Івано-Франківську у ХХ – на початку ХХІ століття: здобутки, втрати, перспективи. Український мистецтвознавчий дискурс. Вип.3.2022. С.108-115.

Підготувала одного кандидата мистецтвознавства.

Трудова діяльність:

Творча діяльність:

Службовий телефон: +38 (0501) 91 16 98

E-mail: iryna.chmelyk@pnu.edu.ua