Леся Ярославівна СЕМЧУК

Доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

 

ОсвітаОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

2021 – по тепер Докторантура при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (спеціальність: образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація).

2001 – 2004 Аспірантура при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (спеціальність: декоративне і прикладне мистецтво).

1996 – 2001 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, художній факультет (спеціальність: образотворче та декоративно-прикладне мистецтво).

1991 – 1996 Косівський коледж прикладного та декоративного мистецтва ім. В. Касіяна (спеціальність: декоративно-прикладне мистецтво).

Науковий ступінь, вчене звання:

2012 – доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва.

2009 – кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво, тема дисертації «Вишивка в народному одязі українських Карпат ХХ століття (художні особливості)», (Івано-Франківськ, 27.02.2009).

Основні публікації:

  1. Семчук Л. Дослідницькі та творчі практики Ганни Рогатинської в аспекті реплікації української традиційної вишитої сорочки на початку ХХІ століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 65. Том 2. – С. 139–145
  2. Babii N., Chmelyk I., Semchuk L., Typchuk V., Voloshchuk Y. (2022) Art practices in museums of Western Ukraine – from subject to method. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. – 2022. Vol. 12. Issue 1. Special Issue XXVII. S. 91–98. 
  3. Семчук Л. Діяльність мистецького простору «Майстерня Магди Дзвін» у контексті відродження української народної вишивки на початку ХХІ століття. Народознавчі зошити. – Львів, 2022. – Вип. 4. (166) – С. 928–937.
  4. Семчук Л. Домінуючі кольори у художній системі народного вбрання Гуцульщини другої половини ХІХ століття. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільницький, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Вип. 51. – С. 202–207.
  5. Семчук Л. Монохромний базовий «розвід» вишивок як форма збереження традиційної орнаментики. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 45. Том 2. – С. 38–43.
  6. Семчук Л.Я. Дизайнерська творчість Ігоря Лозинського в контексті розвитку сучасного ковальського мистецтва. Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. В. 35. 2017. С. 42―50.
  7. Семчук Л.Я. Велич бойківської вишивки. Вишивані скарби. Східна Бойківщина: [альбом] / Дарія Петречко. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2015. – 96 с.
  8. Семчук Л. Я. Вишивка в народному одязі Рожнятівщини та Долинщини Народознавчі зошити. Двомісячник ІН НАНУ. – Львів, 2009. – № 5–6.
  9. Семчук Л. Я. Ірина Свйонтек – дослідницька і творча діяльність. Мистецтвознавство ’09. – Львів, 2009. – С.127–136.

Трудова діяльність:

2009 – до цього часу – доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва.

2005 – 2009 – асистент кафедри дизайну.

Наукові інтереси:

історія і теорія декоративного мистецтва, зокрема української вишивки, а також актуальні питання сучасного мистецтва.

Наукові праці:

понад 30 публікацій опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема, видані англійською мовою у міжнародних рецензованих періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Web of Science.

Службовий телефон: +38 (0342) 52 34 29

E-mail: lesia.semchuk@pnu.edu.ua