БАБІЙ Надія Петрівна

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

 

ОсвітаОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

2019-2021 Докторантура при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, кафедра музичної україністики та народно-інструментального мистецтва (Спеціальність: культурологія).

2008 ‒ 2012 Аспірантура при Національній академії керівних кадрів культури та мистецтв, к-ра мистецтвознавства та експертно-оціночної діяльності (спеціальність: теорія та історія культури).

1998-2000 Український вільний університет у Мюнхені УВУ

1989 ‒ 1994 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, художній факультет (спеціальність: образотворче мистецтво).

Науковий ступінь, вчене звання:

2015 – доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2014 – кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.01 ‒ теорія та історія культури, дисертація на тему «Художня культура доби Бароко в католицьких пам’ятках Івано-франківської області», (Івано-Франківськ)».

2000 – магістр філософії УВУ. Дисертація «Der europäische Barock in Sakralarchitektur des ukrainischen Karpatenvorlands»

Основні навчально-методичні та наукові публікації

Має 120 публікацій, у тому числі співавтор 2 монографій, автор 70 наукових праць, 40 опубліковано у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, зокрема 3 публікації, опубліковані англійською мовою у міжнародних рецензованих періодичних виданнях, що включені до наукометричної бази Web of Science.

Основні праці:

Статті у Web of Science

 1. Babii, N., Chmelyk, I., Semchuk, L., Typchuk, V., & Voloshchuk, Y. (2022). Art practices in museums of western ukraine – from subject to method. AD ALTA. Vol.12, Issue 1, Special Issue XXVII. Рр. 91-99.
 2. Kozik , V., Sofilkanych , M., Bilozub , L., Korsunskyі V., & Babii , N. (2022). Problems and prospects of the development of creative design thinking of higher education students in the conditions of digitalization. Revista Eduweb, 16(2), 134–145. https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2022.16.02.9
 3. Babii, N., Hubal, B., Dundiak, I., Chuyko, O., Chmelyk, I. & Maksymliuk, I. (2021). Performance: transformation of the socio-cultural landscape. AD ALTA: Journal of interdisc iplinary research. Issue 1. Р. 129-133

Статті в наукових фахових виданнях України (категорія В)

 1. Бабій Н. (2022). Відтворювання та комунікація тексту в актуальних практиках міських просторів ХХІ сторіччя . Культурологічна думка. Том. 21. №1. С.78—92. DOI:  https://doi.org/10.37627/2311-9489-21-2022-1.78-92
 2. Бабій Н. П. (2022). Маркування вернакулярних просторів західноукраїнських міст в контексті культурних перетворень початку ХХІ ст. Народознавчі зошити. No 1 (163). С. 3-15. DOI https://doi.org/10.15407/
 3. Бабій Н. П. (2022). Реляційна діяльність Мирослава Яремака: особливості рецепції авторського перформансу. Питання культурології, (40), 91-107
 4. Бабій Н. П. (2021). Рerformance studies. Пошуки методики перетворення соціокультурного ландшафту. Художня культура. Актуальні проблеми. Вип. 17. Ч. 1. С. 159-164. DOI: 10.31500/1992-5514.17(1).2021.235248
 5. Babii. N. (2021). Popular culture as a source of ideas in the urban spaces of western ukraine during the pandemic. Culture and Arts in the Modern World. Issue Рр. 129-144. DOI: 10.31866/2410-1915.22.2021.235900
 6. Бабій, Н.П. (2021). Взаємодія мистецтв та актуальних практик у поетичних експериментах 90-х років ХХ століття. Питання культурології, (38), 248-263. doi: https://doi.org/10.31866/2410- 1311.38.2021.247167 .
 7. Бабій Н. П. (2021). Модифікація теми міста у візуальному мистецтві Західної України другої половини ХХ століття. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку. Науковий збірник. Випуск 38. С. 45-51.
 8. Бабій Н.П. Альтернативні простори кавʼярень західноукраїнських міст кінця ХХ сторіччя в контексті цивілізаційної приналежності. Культурологічна думка. Том19, №1. С. 102-116, DOI:  https://doi.org/10.37627/2311-9489-19-2021- 1.102-116
 9. Бабій Н.П. (2020). Культурно-Мистецькі Часописи Західної України: Від Видання «Underground» До Альтернативної Преси. Культурологічна думка/The Culturology Ideas. 2020. Njv 18 №2, С. 120-131. DOI: https://doi.org/10.37627/2311- 9489-18-2020-2.120-131
 10. Babii, N. (2020). Aesthetics of modernity at the turn of the century: Modern – Postmodern – Hypermodern – Metamodern. Culture and arts in the modern world. Issue Рр.. 23-33. DOI: 10.31866/2410-1915.21.2020.207866
 11. Бабій Н. П. (2020). Актуальні культурно-мистецькі практики та процеси: проблематика наукового дискурсу. Питання культурології. №36, 2020. С. 69-78
 12. Бабій Н. П. (2020). Мистецтво у публічному просторі Західноукраїнських міст: Очікування та реалії. Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. Том 3. С. 43-48. DOI: 10.18523/2617-8907.2020.3.43-48
 13. Бабій Н. П. (2020). Феномен «Колумба». Успіх стратегій провінційного фотоклубу. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. №35. С.245- DOI: https://doi.org/10.35619/ucpmk.v35i0.392
 14. Бабій Н.П. Акціонізм у театральних практиках Західної України кінця ХХ сторіччя. Культура і сучасність : альманах. 2020. № 2. С. 10-16. DOI:  https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2020.222203
 15. Бабій Н.П. Рок-культура Івано-Франківська в друкованих джерелах 1980-х років. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. №34, 2020. С. 70- https://doi.org/10.35619/ucpmk.v34i34.319
 16. Бабій Н. (2019) Взаємини традиційного і постмодерного у культурно- мистецькому просторі Івано-Франківська 80-90-х років ХХ ст // Народознавчі зошити. № 6 (150). С. 1708-1720. DOI https://doi.org/10.15407/nz2019.06.1708
 17. Бабій Н. (2019). Альтернативний музей міста в умовах інформаційного суспільства. Івано-Франківський досвід. Питання культурології. № 35. С. 108-122. DOI: 10.31866/2410-1311.35.2019.188794
 18. Бабій Н. (2019). «Імпреза» як каталізатор культурно-мистецьких процесів в Україні 90-х років ХХ сторіччя // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Випуск 31. С. 187-193.
 19. Бабій Н.П., Чучук С.М. (2019). Системи візуальних комунікацій як інструмент трансформацій міського простору (на матеріалах м. Івано- Франківськ). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Мистецтвознавство . № 2 (вип. DOI: https://doi.org/10.25128/2411-3271.19.2.25

Виставка каліграфії “Наша кирилиця”

http://galtv.if.ua/video/svitlycya-nadiyi-nadiya-babij-bogdan-gubal

Інформація про творчість за посиланням volart.com.uaart/babiy/

Службовий телефон: +38 (0342) 52 34 29

E-mail: nadiia.babii@pnu.edu.ua