ШПІЛЬЧАК Володимир Антонович

Доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

<strong>Освіта</strong><strong>Основні публікації</strong><strong>Діяльність</strong><strong>Контакти</strong>

Освіта:

1981 – закінчив Національний університет «Львівська політехніка» (спеціальність: Архітектура)

Науковий ступінь, вчене звання:

1992– кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки, дисертація на тему: «Естетичне виховання школярів засобами мистецтва».

1993 – Доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва

2000 – член національної Спілки архітекторів України

1999 – член спілки дизайнерів України, (з 1999 по 2012 був головою правління обласного осередку Спілки дизайнерів України).

Мельник У.В., Шпільчак В.А. Гуцульський артефакт з Ворохти у колекції Михайла Фіголя.- збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 19 -20 жовтня 2023 р. Івано-Франківськ: Поліграфія «Зебра», 2023. С 108-113.

Мельник У.В., Шпільчак В.А. Графіка у ландшафтному дизайні. Навчально-методичний посібник.- Івано-Франківськ, 2023

С.Флис, Шпільчак В.А. Архітектурна візитівка Татарова. Гражда.-№50-51.Львів,-2022

Шпільчак В.А. Мистецький фестиваль “Свято ковалів” в Івано-Франківську.- Краєзнавець Прикарпаття, №33. Івано-Франківськ, 2019. С 16-17.

Шпільчак В.А., Прокопів П.М. Григорій Михнюк – художник непересічного хисту.-Краєзнавець Прикарпаття, №33. Івано-Франківськ, 2019. С59-60.

У.Мельник, Шпільчак В. А.Ворохта як етнокультурний центр, як важливе місце проходження практик студентами інституту мивтецтв. Матеріали міжнародної наук.-практичної конференції «Мистецтво Прикарпаття в соціокультурному просторі України( на пошанування 90-ї річниці від дня народження М.Фіголя)», Ів.-Франківськ ,2017

Шпільчак В. А. Особливості розвитку екологічного дизайну предметно-просторового середовища (на прикладі Прикарпаття).Наукові записки Тернопільського нац. пед. університету. Мистецтвознавство. Вип 36.-Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка ,-2017.

Шпільчак В. А. Тенденції розвитку малих архітектурних форм на території Прикарпаття початку ХХІ століття. Матеріали наук.-
практичної конференції «Дизайн в контексті сучасного суспільства», Ів.-Франківськ ,2017

Шпільчак В. А. Ландшафтний дизайн: Навч.-методичний посібник / В. А. Шпільчак – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. – 40 с.

Шпільчак В. А. Станиславів – Івано-Франківськ. Місто давнє і сучасне // серія «історичні місця України» / В. Шпільчак, З. Соколовський, М. Головатий. – Львів: Світ, 2011, – 296 с.

Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак В.А. Креслення. Навч. посібник  Львів: Світ, 2006. –512 с.– ISBN 966-603-
479-4.

Антонович Є.А., Василишин Я.В., Шпільчак В.А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та
архітектури.- Львів, 2001.- 240 с.

Шпільчак В. А. Ландшафтний дизайн: Навч.-методичний посібник / В. А. Шпільчак – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2016. – 40 с.

Трудова діяльність:

Творча діяльність:

Службовий телефон: +38 (0342) 52 34 29

E-mail: volodymyr.shpilchak@pnu.edu.ua