Силабуси ОР доктора філософії

ОР Доктор філософії (023)

Обов’язкові компоненти освітньої програми

Цикл загальної підготовки:

OK1_1 Іноземна мова англійська

OK1_2 Іноземна мова німецька

OK2 Організація наукової діяльності

OK3 Філософія і методологія науки

OK4 Інноваційні педагогічні технології

 

Цикл професійної підготовки:

OK5 Управління науково-дослідними проектами

ОК6 Образоворче, декоративне мистецтво ХХст

ОК7 Всесвітня історія пластичного

ОК8 Мистецтвознавча критика

 

Цикл практичної підготовки:

ОК9 Педагогічна практика

 

Вибіркові компоненти освітньої програми:

ВК10 Теорія та історіографія візуального мистецтва

ВК11 Сакаральне мистецтво

ВК12 Стилістичні особливосіті українського пластичного

ВК13 Український орнамент

ВК14 Символіка і семантика

ВК15 Художні і композиційні засоби виразності декоративного мистецтва

ВК16 Комплекси декоративного мистецтва

ВК17 Реставрація темперного

ВК18 Реставрація скульптури

ВК19 Колекціонування творів мистецтва

ВК 20 Архітектура сучасності

ВК 25 Сучасні мистецькі практики

ВК26 Охорона історико-культурної спадщини

ВК 27 Музеєзнавство. Сучасні музейні та виставкові практики