Стажування (підвищення кваліфікації)

Викладачі  кафедри перманентно підвищують свою кваліфікацію на базах: Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАНУ (захист докторської дисертації доц. І.М. Дундяк, 31.01.2020 р.), Харківської державної академії дизайну і мистецтв (проф. О.Д. Чуйко), Львівської національної академії мистецтв (Губаль б. І.), Інституту народознавства НАНУ, Харківської державної академії культури (доц. І.В. Чмелик), Української Академії Друкарства (доц. Н.П. Бабій), Національного університету «Львівська політехніка» (доц. Л.Я. Семчук), Івано-Франківського технічного національного університету нафти і газу (доц. В.А. Шпільчак), Мукачівський технологічний інститут (доц. О. Д. Бейлах, С. Я. Повшик).

Представники університету презентували Івано-Франківщину на Фестивалі культурної спадщини Емірату Шарджа, ОАЕ

Професор Богдан Губаль представив Україну на Конгресі митців в м. Ніредьгаза (Угорщина)