#Консультація_Лекція 2

Сьогодні 27 квітня відбулась онлайн консультація з умов вступу. Лектор:доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Калиновська Ірина Михайлівна.Тема лекції: Абстрактна композиція.Організація форм на форматі.Статика і динаміка.

На зображенні може бути: 3 людини та текст «Batutri 341) лабупа.ра Batami 316)- kớtm@p Прикарпатомий Haugler https://.ee.to/e/ea Meet: рес-еуки-вмуе будиночки нцдерлаи Калиновсыа рана 米 IRA IRAKALINOVSKA Люди 溪 Borylys tys Bor 純 Вимкнути Вимкнутимирофони мкрофони учасниклв A Додати людей Хамураа a Пошуклюдей людей Пошук В Василь Салабай ПРИСДНАЛИСЯДО ДЗВНКА ¥ Сливавтори Христина Венг реюок 11 ViktoriaGumenyak дизайну ycrpind (B) Viktoria Gumenyak Андрй Хамурда BictopiaMevyx т Печук Василь Салабай 12:49 Ще особи Консуль Консультацизум умов вступу Всторим Печук Пошук Mapro Ганущак D kapepnsainy/Treopi ПНУ Кафедр дкзайну мис еитна 3 M Mawa Остацук ктиваЦя Windows 27:04.2024» Можливо, це зображення (текст «Bxltri hualyni Вжίенё 316) Прикдрпатоький Долаток Meet: get-ep https:/wa.ee./c/eoe uac доступ кладки file!! будшиночи (дера ыАльше Кафедра ДйЛИТИСЯ Калиновсыа прать Перегламути кладку: file!! Компазицик ПНУ (Ви Звук презент auii Зупинити прозентацю Люди кПАвИщк 焼 Вимкнути bcixyvacrucie Додати कক्ট "Сытлотьы a Пошук Пошуклюдей людей •Зологий перетин, -форма ПРИСдНАЛИСЯДО ДЗВИНКА Cnibastopn 12 Vika Lypchuk залишас зустрич Кафедра дизайну лустри 姜 (Bn) IRAKALINOVS_ Borylys Α 家 12:28 в τοΟ.. Андрёй Хамурда Консультацй: YMOB вступу Василы Салабай Дндри Хамурда Пошук 米 Viktoria Gumen... Ще oci6 к Василь Салабай 女 国国 ኤስ Кафедра диза... RKTI BikTopia Печук Windows … 27.04.2024») На зображенні може бути: 1 особа та текст «BaltHi 341) haly Extori( 316) Прикдрпалоькоий» Долаток Meet дет-су uar доступ https:/eeo/o/e кладки filelf будшиномки елера бельше Кафедра ДίЛИТИСЯ Калиновсыка Праз Teopli Переглянут" Компазици кладку: file!! ПНУ Ви презент கழரிச Зупинити презентвцю Люди Статичнисть КОМПОЗиЦ. Спужить TOMSK EDUNOBALEX ¥ Вимкнути мрофони acixyacria Додати a Пошук Пошуклюдей людей складовнми- всаку велеиною ценр orypie ПРИСДНАПИСЯДО ДЗВИНКА локо Cnisasrop 中 првдньому Кафедра дизайну IRAKALINOVS_ IRA NOVS ※ (Bn) Borylys A 家 12:31 в ΤΟΟ.. 姜 Андрй Хамурда Консультацй умов Василы Салабай ступу Андрй Хамурда Пошук 米 Gumen... Ще oci6 к Василь ВасильСалабай Салабай 国 たと Кафедра, диза... RKT Втор! Печук Windows 27.04.2024»
Можливо, це зображення (‎1 особа та ‎текст «‎BxltHi J41) halyn ExlutHio 316) Прикартавоький Долаток Meet: get-ep و https:/w.a.e.oe.e/eoea доступ G будлиночки (дера экладки flel! ильше ДИЛИТИСЯ Калиновська рас Teopli Переглянути кладку: filel! Компазицик ПНУ Ви auia Зупинити презентац.ю зобрахення Люди วลมาริมจ, caHorD La обканус створосн небагато x 茶 ecixyvacruia Вимкнути 왕 Додати один позбавленик буль- a Пошук Пошуклюдей людей ПРИСДНАЛИСЯДО ДЗВИНКА Cninasrop 12 Кафедрод дизайнну. IRA IRAKALINOVS_ ※ (Bn) Borylys 家 12:32 ΤΦΟ.. Андрёй Хамурда Консультацй YMOB вступу Василь Салабай Андрё Хамурда Пошук ¥ Viktoria Gumen... Ще ocid к Василь Салабай E Кафедра диза... RKT Ватори Печук Windows 12:32 27.04.2024‎»‎‎) На зображенні може бути: 1 особа, товстий лорі та текст «BalutHi 341) либул Exlani 316 316) kds Прикарпалський Додаток Meet:" оет-пу https://.aee./e/eaea Ma доступ G будиночки бдера вкладки flelf Бльше ДйЛИТИСЯ Калиновсыка Пра Кафедра дизайну Teopli Перегланути кладку: filel! Компазицик, ПНУ Ви (показусте презентациюю)) Звук презентац នរ Зупинити прозентацю Люди 焼 Вимкнутия мёрофони acixyacrinia Додати a Пошук Пошуклюдей людей ПРИСДНАЛИСЯДО ДЗВНКА Спивавтори 12 кафедро дизайну лустр 装 (Dn) IRAKALINOVS_ Borylys A 家 12:30 в TeO.. 茶 Андрёй Хамурда Консультацэ YMOB DcTyny Василын Салабай Андрё Хамурда Пошук 米 Viktoria Gumen... Ще oci6 к Василь Салабай E Кафедра диза... RKT Ваторм Печук Windows 12:30 27:04.2024» Можливо, це ілюстрація 1 особа та текст
Можливо, це зображення (2 людини та текст «Bxltri 341) hualyni Вжίднй 316) kd: Прикарпалонкоий Долаток Meet: рет-рух google.c O http:/e.ot./e.ea мас доступ акладк flel! будиночки (дера Бельше Кафедра АйЛИТИСЯ салиновсыка риа Переглянути вкладку: file!! Компазицик ПНУ Ви (показусте Звук презентац Зупинити. npeceNteNio Люди 焼 x Вимкнути микрофони Bcixyacriia 왕 Додати a Пошук Пошуклюдей людей ПРИСДНАЛИСЯДО ДЗВИНКА Cnisastop Кафедра дизайнну лустри ※ (Bn) IRAKALINOVS_ LNOVS Borylys ※ 12:48 в ΤΦΟ... 美 Консультац: тациэ YMOB BCTyny Василь Салабай Андрий Хамурда Вимкнути мйкрофан (ctrl Андрй Хамурда Пошук Христина Венг. Ще oci6 Василь Салабай D E Кафедра диза AKT Biktopia Печук Windows 12:48 27.04.2024»)