КАЛИНОВСЬКА Ірина Михайлівна

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

ОсвітаОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

2005 ‒ 2009 Аспірантура  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (спеціальність: «Теорія та історія культури»).

1998 ‒ 2003 Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, художній факультет (спеціальність: «Дизайн»).

Науковий ступінь, вчене звання:

2013 – кандидатка мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 ‒ «Теорія та історія культури», дисертація на тему «Інтер’єри громадських будівель кінця XIX-XX століть на прикладі Івано-Франківщини: культурологічний аспект», (Івано-Франківськ, 25.04.2013).

Членкиня Спілки дизайнерів України (з 2016 року).

 1. Калиновська І.М. Національна і регіональна своєрідність в організації інтер’єрів громадських приміщень на Прикарпатті в другій половині ХХ століття. Мистецтво України в контексті інтеграції з художньою культурою Заходу» (до 40 – річного ювілею кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації ПНУ): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 19 -20 жовтня 2023 р. Івано-Франківськ: Поліграфія «Зебра», 2023. С. 55-61
 2. Chuyko, O., Makogin, A., Kalynovska, I., Maruschyk, T., & Zhadeyko, O. (2021). Peculiar feminine ideal in the culture of Galicia -Volhynia state. Linguistics and Culture Review 5(1), 263-271
 3. Функціонально-просторові основи і мистецька специфіка формування інтер’єру громадських будівель / І. Калиновська // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Випуск 32-33. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2020. – С. 183-185.
 4. Прояви макабризму в релігійному малярстві Василя Курилика / І. Калиновська., Х. Нагорняк // Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал Логоє. Мистецтво наукової думки, 2019. – Випуск 8. – С. 174-178.
 5. Інтер’єри Івано-Франківщини 1950-1980-их років/ І. Калиновська // The 8th International conference . – «Science and society» (November 9, 2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada, 2018. – С. 299 -311.
 6. Стилістичний аспект культурно-освітніх споруд Івано-Франківщини кінця ХІХ – ХХ століть / І. Калиновська // Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 2016. – С.54-62. Monograph
 7. Художні особливості архітектури та інтер’єру окремих громадських споруд Тлумача кінця ХІХ – початку ХХ століть/ І. Калиновська // Тлумач : історія та сучасність. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тлумач, 2014. – С. 150-154.
 8. Особливості історикокультурного процесу та його вплив на стилістику інтер’єрів у Східній Галичині кінця ХІХ − початку ХХ століть / І. Калиновська // Мистецтвознавство’12: Науковий збірник.– Львів : СКІМ, 2012. – С.225-236.
 9. Відображення народних традицій в стилістиці інтер’єрів громадських приміщень Прикарпаття 50-80 років XX століття / І. Калиновська // Ювілейний Вісник Прикарпатського університету : Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2011. − Випуск 23.− С.73-79.
 10. Інтер’єр народного житла українців карпатського регіону XIX − початку XX ст./ І. Калиновська // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання». − Чернівці – Вижниця: Черемош, 2011.− С.198-203.
 11. Стилістичні особливості окремих інтер’єрів громадських приміщень Галичини кінця XIX − початку XX століття /І. Калиновська //Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2009. − Випуск 15-16. − С. 37- 41.
 12. Калиновська І. Стилі і стилістичні напрямки в дизайні інтер’єру/ І.Калиновська //Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика − ‘2006» .− Том 11. − Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. − С. 66 – 68.
 13. Інтер’єри громадських приміщень Галичини кінця XIX − початку XX ст. як об’єкт дослідження науковців/ І. Калиновська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. − Харків: ХДАДМ, 2006.− № 3. − С. 39 – 44.

Трудова діяльність:

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:

З 2009 – до цього часу ‒ доцентка кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2008 – 2009 – викладачка кафедри теорії та історії мистецтва, викладачка кафедри дизайну і мистецтвознавства;

2005 – 2008 – викладачка кафедри дизайну;

2003 ‒ 2005 ‒ асистентка кафедри образотворчого мистецтва і дизайну.

Наукова діяльність:

підготувала пʼятьох  магістрів. Чотирьох студентів до Всеукраїнсього конкурсу наукових робіт (м. Харків). Здійснювала підготовку студентів до участі у наукових конференціях.

Наукові інтереси:

досліджує інтер’єр та екстер’єр громадських та житлових будівель як явище культури, а також актуальні питання сучасного мистецтва та дизайну

Наукові праці:

є автором близько 20 публікацій, у тому числі надрукованих у міжнародних виданнях, брала участь у ряді Всеукраїнських і Міжнародних конференцій.

Службовий телефон: +38 (0342) 52 34 29

E-mail: iruna.kalinovska@pnu.edu.ua