ХОМИН Василь Михайлович

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

 

ОсвітаОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

1997  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (спеціальність: образотворче мистецтво)

1985 ‒ 1989 Дніпропетровський монтажний технікум (спеціальність: архітектура).

1998 ‒ 2001  Аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

Член Спілки дизайнерів України (2000)

Основні праці:

 1. Чуйко О., Хомин В. Методологія дослідження мистецької спадщини Галицько-Волинської держави в аспекті міжнародних контактів. Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. Tom 7: Czynniki warunkujące jakość badań jakościowych [monografia zbiorowa] / [Redakcja naukowa: J. Grzesiak, I. Zymomrya, V. Ilnytskyj]. Konin – Użhorod – Przemyśl: Poswit, 2022. 224 s. С. 68‒75. ISBN 978-83-60374-99-3
 2. Лотоцька В.М, Хомин В.М. Навчально-методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування житлових приміщень». Івано-Франківськ, 2020. 18 с. (рекомендовано до друку Вченою радою Навчально-наукового інституту мистецтв, протокол № 7 від 24.06.2020 р.)
 3. Хомин В.М. Українське сакрально- монументальне мистецтво ХХ ст .: творчість Петра Холодного (1876-1930).// Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції.Збірник наукових праць книга третя Полтава 2019 с.33-37.

Участь в конференціях:

 1. В.М. Хомин. «Інтер’єри храмів Галичини ХХ ‒ початку ХХІ століть (польські мистецькі впливи)». Міжнародна науково-практична конференція «Українсько-польські мистецькі зв’язки: історія, сучасна практика та перспективи розвитку (м. Вінниця, 29‒30 листопада 2023 р.)
 2. В.М. Хомин. Сакральне монументальне мистецтво в творчості західноукраїнських митців другої половини ХІХ–ХХ ст. (209-219 С.) Мистецтво України в контексті інтеграції з художньою культурою Заходу (до 40 – річного ювілею кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації ПНУ): збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю 19 -20 жовтня 2023 р. Івано-Франківськ: Поліграфія «Зебра», 2023. 229 с. https://nauka.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/122/2023/03/prohrama-zvitnoi-konferentsii-vykladachiv-za-2023-rik_-1.pdf
 3. Звітна наукова конференція викладачів ПНУ (м. Івано-Франківськ, 19‒20 березня 2022), доповідь: Сакральне монументальне мистецтво в творчості західно-українських митців другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Доцент В.М. ХОМИН.
 4. ХII Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Якісні дослідження для покращення життя людини» (Конін – Ужгород – Перемишль, 22 квітня 2022 р.) Чуйко О., Хомин В., доповідь: Методологія дослідження мистецької спадщини Галицько-Волинської держави в аспекті міжнародних контактів.
 5. І Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації в архітектурі і дизайні» (Київ, 24-25 березня 2022) доповідь: «Сучасні тенденції формування сакрального інтерʼєру: досвід Івано-Франківської арієпархії УГКЦ».

Трудова діяльність:

2000 ‒ 2007   старший викладач кафедри образотворчого мистецтва і дизайну
з 2007    доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва
2006 ‒ 2021  зам. директора НН Інституту мистецтв з навчальної і -практичної роботи.

Творча діяльність:

 1. Консультування і розробка дизайн-концепції інтерʼєрів міжнародного наукового центру «Обсерваторія» (Співавтор проєкту Василь Хомин).
 2. Консультування і розробка дизайн-концепції інтерʼєрів «Міжнародний центр зустрічей для студентів з України та Польщі» (Співавтор проєкту Василь Хомин).
 3. Керівник проекту студії “Галичина-світлиця пані Надії” (2012),музею Юридичного інституту Прикарпатського університету (2016).
 4. Проекту ботанічного саду ПНУ ім. Василя Стефаника (2012);
 5. Каплиці Інситуту мистецтв (2010), каплиці в с.Рукомиш (2011);
 6. Каплиці в с.Рукомиш (2011);каплиці Інситуту мистецтв (2010); каплиці Юридичного інституту (2009);
 7. Благоустрою Меморіального скверу в селі Крихівці (2009);
 8. Виставкового та хореографічного залів Прикарпатського університету (2014);
 9. Інтер’єру музею О. Довбуша в м. Івано-Франківську(2009);
 10. Автор проектів:іконостасу та розпис каплиці в урочищі Дем’янів лаз(2006);
 11. Учасник обласних ,регіональних та всеукраїнських виставок. Автор портретів відомих людей Прикарпаття -В. Грабовецького(1998), Є.Нейка (2007) , Б. Остафійчука(2008), патріарха Романюка(2007).

Службовий телефон: +38 (0992)67 61 23

E-mail: vasil.khomin@pnu.edu.ua