ЛОТОЦЬКА Віта Миронівна

старший викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва

Навчально-наукового інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

 

ОсвітаОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

2012 ‒ 2016 Аспірантура Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

2003 ‒ 2008 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Науковий ступінь:

2017 – кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 ‒ теорія та історія культури, дисертація на тему «Проблематика ідеальної сакральної природи довкілля в українському пластичному мистецтві XVI – ХХ століть (жанрова типологія, концепції, засоби художньої виразності)», (Івано-Франківськ, 2017).

Основні публікації:

 1. Babii, N., Hubal, B. Prystai, H., Chmelyk, I., Lototska, V. (2023). Lower Institutional Context of Western Ukraine. Calle 14: revista de investi-gación en el campo del arte 18(34). pp. 234-249. DOI: https://doi.org/10.14483/21450706. 20479
 2. Лотоцька В.М. Флористичний дизайн у контексті екологічної естетики. Дизайн та мистецтво в контексті соціокультурного розвитку: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (7-8 вересня 2022 р.). Херсон: ХНТУ, Кам’янець-Подільський: ФОП Панькова А.С., 2022. С. 170-172.
 3. Лотоцька В.М. Концепція сталого ландшафту в дизайні середовища. Теорія мистецтва та концепція збереження культурної спадщини, сучасні напрями дизайну та архітектури: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Полтава, 30 квітня 2021 р.). Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 49-51.
 4. Лотоцька В.М. Екологічні тенденції у сучасному дизайні саду. Актуальні проблеми сучасного дизайну: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23 квітня 2020 р.). Київ: КНУТД, 2020. Том 2. С. 202-205.
 5. Лотоцька В.М. Сакральність образу рослинного світу в українському пластичному мистецтві. Етнодизайн у контексті українського національного відродження та європейської інтеграції: збірник наукових праць ІІІ Міжнародного конгресу. Книга третя (м. Полтава, 2015 р.). Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. С. 249−254.
 6. Лотоцька В. Тема пейзажного довкілля у новітніх дослідженнях. Мистецький процес у новій культурно-цивілізаційній реальності: сталі цінності та подолання стереотипів: матеріали наук.-теорет. конф. (м. Львів, 23 травня 2017 р.). Львів: ЛНАМ, 2017.
 7. Лотоцька В. Довкілля як виразник світоглядних засад. Українська наука: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 29-30 липня 2016 р.). Київ: ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики», 2016. С. 24-27.
 8. Лотоцька В. Сакральність мотивів рослинного світу в українському пластичному мистецтві. Народознавчі зошити: Двомісячник ІННАНУ. 2016. №6 (132). С. 1423–1427.
 9. Лотоцька В. Концепція ідеального довкілля у контексті садового дизайну початку ХХІ століття. Мистецтвознавство: Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 30-31. Ч. 1. С. 133–137.
 10. Лотоцька В.М. Сад як ідеальний образ довкілля в українському пластичному мистецтві XVI – XX століть. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. Х.: ХДАДМ, 2015. (Мистецтвознавство: № 6). С. 71–76.
 11. Лотоцька В. Архетипи ідеального довкілля в українському пейзажі ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. № 1. (Вип. 33). С. 192–198.
 12. Лотоцька В. Ідеальна сакральна природа довкілля в українському пластичному мистецтві XVI – XX століть як наукова проблема. Мистецтвознавство’13. Львів: СКІМ, 2013. С. 155–162.

Трудова діяльність:

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника:

З 2021 – до цього часу ‒ старший викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2017 – 2021 – викладач кафедри дизайну і теорії мистецтва;

2014 – 2017 – асистент кафедри дизайну і теорії мистецтва.

Наукова діяльність:

автор статей у фахових виданнях, доповідей на міжнародних та всеукраїнських  конференціях із проблем розвитку мистецтва та дизайну.

Наукові інтереси:

тема довкілля у мистецтві як вияв різноманітності концепцій та засобів художньої виразності, тенденції та перспективи сучасного ландшафтного дизайну, актуальні питання екологічного проектування у практиці дизайну середовища.

Творча діяльність:

розробка проєктів ландшафтного дизайну та озеленення, участь у проєктах із реконструкції та благоустрою зелених зон громадських просторів міста.

3 2012 р. керівництво студією мистецько-інклюзивного залучення ДИВОвижні”. З 2015 р. волонтер-координатор програми творчого розвитку дітей-сиріт із особливими освітніми потребами; куратор благодійних виставкових проєктів; з 2017 р. волонтер-координатор некомерційного проєкту «Доброчинні аукціони» (БО «Українська благодійницька мережа»).

Службовий телефон: +38 (0342) 52 34 29

E-mail: vita.lototska@pnu.edu.ua